Výtvarná soutěž

Jak bude vypadat Hostivice za 40 let

Podmínky výtvarně-literární soutěže (PDF ke stažení)

Poslání soutěže

Město je prostor tvořený architekturou a lidmi, kteří se zde setkávají, žijí a pracují, vzdělávají se a baví, a tak oživují své domy, školy, parky, obchody, ulice a náměstí. Aktivita obyvatel je jistou podmínkou k tomu, aby se město mohlo dále rozvíjet, prodělávat prospěšné změny a v souhlasu s dobou se dále modernizovat.
I naše město chce být místem, kde se lidé cítí dobře, kde mohou realizovat své sny a kde se mohou setkávat. Každý má samozřejmě jiná přání a touhy nebo potřeby, ale právě tato různost může být impulsem a energií k pohybu.
Rozhodli jsme se uspořádat výtvarně-literární soutěž, abychom tak otevřeli prostor nejen této energii a imaginaci, ale umožnili také zvýraznit některá přání nebo vize, která by měl naplnit nově vznikající územní plán.
Práce by měly být zprávou o tom, jaké město by chtěli občané, a především děti, mít. I když je naše akce nazvána „soutěž”, není důležité upínat se na vítězství. Myslíme, že mnohem cennější bude sdílení vizuálně a textově vyjádřených přání, pocitů, tužeb a představ…

Jak na to?

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má chuť se pustit do díla a sdělit všem svou představu, sen, námět apod. A vůbec nezáleží na tom, zda v Hostivic bydlí, studuje, pracuje nebo sem jen jezdí k babičce.
Vytvořili jsme čtyři soutěžní kategorie podle věku.
Soutěž je výtvarně-literární. Každý obraz proto musí být doplněn o text vztahující se k námětu. Styl literárního útvaru je volný. Může jít o prostý popis, úvahu, krátký příběh nebo například báseň.

Soutěžní kategorie

1. děti do cca 6 let (mateřské školy)
2. děti do cca 11 let (první stupeň ZŠ)
3. mládež do cca 15 let (druhý stupen ZŠ a gymnázia po kvartu)
4. starší studenti středních škol a veřejnost do 100+ let
Pro první dvě kategorie (mladší děti) bude možné přihlásit i skupinové práce pěti a více dětí.

Způsob hodnocení a určení vítěze

Hlavním kritériem hodnocení je originalita nápadu a provedení. Hodnotící komise vybere z odevzdaných prací tři vítězné v každé kategorii.
Všichni výherci dostanou dárkové balíčky. Jejich obsah bude záviset na štědrosti sponzorů. Zvláštní ceny získají i vítězové skupinových prací.

Hodnotící komise

MArch. Ing. arch. Yvette Vašourková, architekt roku 2016
MgA. Anna Chmelová, výtvarnice, kurátorka pro edukační činnost NG v Praze
Niké Papadopulosová, hlavní grafička dětského televizního kanálu České televize Déčko
Zástupce zpracovatele územního plánu Royal HaskoningDHV Czech Republic
Zástupce sdružení HOme, organizátora soutěže

Podmínky a termíny

Účastnit se mohou žáci všech škol v Hostivici a všichni obyvatelé Hostivice.
Minimální formát výkresů A3, maximální formát A0.
Maximální formát literárního útvaru je jedna A4.
Uzávěrka soutěže je v pátek 19. ledna 2018.
Soutěžní práce můžete odevzdávat na recepci v Sokolovně, žáci ZŠ Hostivice odevzdají práce vedoucí družiny paní Jitce Hákové.
Vernisáž výstavy a vyhlášení výsledků proběhne ve čtvrtek 8. února 2018 v Zámecké galerii v přízemí Hostivického zámku, radnice. Výstava potrvá do konce února.

Každá část díla musí být označená:

1. jménem, příjmením a věkem autora
2. třídou a školou nebo ulicí a číslem orientačním
3. číslem kategorie

Účastník soutěže souhlasí s využitím jeho díla pro propagaci města Hostivice a HOme.
Výtvarné dílo bude vráceno na vyžádání po skončení výstavy, organizátor nenese odpovědnost za poškození díla při transportu a výstavě.

Kontakt na organizátora

HOme — Hostivice město
e-mail — home@volny.cz
facebook — hostivicemesto
web — www.hostivicemesto.cz

Za organizátora sdružení HOme:

Klára a Vojtěch Čápovi
Eva Kašíková
Tomáš Koňařík
Lucie Tvrdíková