Veřejná diskuze k revitalizaci Husova náměstí

Přijďte ve středu 17. 1. 2018 v 18:00 do sokolovny

na veřejnou debatu pořádanou Městem Hostivice.

Bude se diskutovat studie revitalizace Husova náměstí.

Za HOme jsme písemně podali tyto návrhy a připomínky:

1. Město uveřejnilo na svých webových stránkách pouze vizualizace a prezentaci Studie bez vlastního komentáře či vysvětlení, proč byla tato studie zadána. Pro občany je takováto prezentace bez objasnění záměru těžko pochopitelná.
2. Studie se zabývá pouze malou částí náměstí bez vztahu k okolí. Z našeho pohledu je nutné řešit náměstí jako součást centra města se všemi návaznostmi.
3. Podle vyjádření pana starosty Kratochvíla na zasedání zastupitelstva dne 4. 12. 2017 má být přednostně realizována část mezi radnicí a ulicí Komenského. Předlážděním zpevněné plochy a změnou podélných stání na kolmá ale nezískávají obyvatelé žádnou přidanou hodnotu pro zlepšení jejich života v Hostivici. Náměstí má být především místem pro setkávání lidí, ne parkovištěm aut.
4. Úpravy Komenského ulice vítáme, zúžením ulice dojde ke zpomalení aut na komunikaci. Odstranění zábradlí a výškových bariér podpoří lepší průchodnost celého území. Nepochopitelně jsou tyto úpravy odsunuty do druhé etapy, i když jsou pro bezpečnost a komfort chodců mnohem potřebnější.

Další fakta do debaty:

  • na celou akci nebude použito dotací
  • poslední úpravy prostoru před radnicí (zámkem) proběhly před 10 lety a mají se opět zopakovat bez návazností na zbytek náměstí a centrum samotné

Vizualizace návrhu revitalizace Husova náměstí zveřejněná na stránkách města