Smlouva na příspěvek na územní plán

Na červnovém zastupitelstvu bylo odsouhlaseno šest smluv na příspěvek na zpracování územního plánu, na zářijovém zastupitelstvu k tomu přibyly další dvě. K čemu se ale město vlastně zavazuje? To ale znamená, že jedinou koncepcí a strategií rozvoje města jsou soukromé zájmy investorů, kteří si takto předplatili loajalitu města. 31.000,– Kč za hektar pozemku. A ještě tím zavázali zastupitelstva vzešláContinue reading

Poznámky k článku pana Ratha „Ke změně územního plánu“

Pan Rath se v Hostivickém měsíčníku opět vyslovil pro zástavbu Břve. Opět mi to nedalo a musel jsem okomentovat některé jeho výroky. Pole v okolí Břvů nejsou z biologického hlediska téměř bezcenná. Naopak jde většinou o půdu zařazenou do první bonitní třídy. Je to tedy nejlepší půda, kterou vůbec máme. Extenzivní pěstování řepky olejné je důsledkem zavedení povinného procenta biopalivContinue reading

Reakce na článek Změna ÚP od Dr. Ratha

V posledním čísle Měsíčníku vyšel na str. 24 článek Dr. Ratha o změnách územního plánu v Hostivici. Sepsal jsem reakci, která by měla vyjít v zářijovém čísle:   Nedá mi to nereagovat na článek uveřejněný v minulém čísle Měsíčníku. Protože nelze text přímo porovnávat, uvedu vždy citaci z článku a následně svoji reakci. Volené orgány jsou vystaveny (…) nezájmu většiny obyvatel, kteříContinue reading

Kdo chce stavět na Břvích — Litov a.s.

Druhou částí pokračujeme v medajlonech firem, které se již dlouhou dobu snaží o rozsáhlou zástavbu Břve. Tentokrát se zaměříme na společnost Litov a.s., která chce pro výstavbu změnit cca 17 hektarů těsně při hranici s Prahou. Všechny analýzy jsou z veřejných zdrojů. Litov, a.s. existuje od roku 2007, jako společnost dvou akcionářů se stejnými právy (50:50 disponibilních hlasů). Akcionáři jsouContinue reading

Kdo chce stavět na Břvích — CDKK B.R.V.E. a.s.

Návrh zadání hostivického územního plánu počítá s rozsáhlým zastavováním polí v okolí Břví. Rádi bychom vám představili některé investory, kteří žádají o změnu na zastavitelné území. Jako první se dotkneme CDKK B.R.V.E. a.s., která chce na Břvích zastavět cca 39 hektarů. Tato společnost ve výpisu z obchodního rejstříku (OR) neuvádí akcionáře. Akcie 10 ks jsou v listinné podobě buď v centrálním depozitáři aneboContinue reading

Připomínky k návrhu zadání ÚP

Do pátku 7. července bylo nutné podat připomínky k návrhu zadání územního plánu. Děkujeme všem, kdo se přidali se svými připomínkami. Dále publikujeme některé naše připomínky. Se zásadní připomínkou přišla Vlaďka Kirschner: Dle §47 Stavebního zákona má zadání územního plánu stanovit „hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu“. V Zadání územního plánu Hostivice ale zcela chybí jakákoliContinue reading

Výňatek z Programu rozvoje města Hostivice

Toto je první strategický bod Programu. Výborné, nezbývá než podepsat! Kolik z toho ale dnešní radnice udělala? Nebo alespoň začala?   11.3. Rozvojové oblasti města, 11.3.1. Prostředí města Strategický cíl: 1.Posilování kvality městského prostoru, rozvoj lokálních center a zvyšování kvality životního prostředí Priorita 1.1: Ovlivňování urbánního a architektonického charakteru Plánované aktivity: Vytvořeni architektonické a urbanistické koncepce města, zejména dostavbyContinue reading

Naše město nevzkvétá

Tímto textem jsme před destei lety poprvé vstoupili do diskuse o hostivické budoucnosti. Je smutné, že dlouhodobé koncepční uvažování o městě je stále v nedohlednu…   Vážení zastupitelé a vedení města Hostivice, vážení spoluobčané, naše město nevzkvétá Doba, kdy Hostivice byla příjemným sídlem venkovského charakteru, je dávno pryč a nikdy se již nevrátí. Se svou polohou v blízkosti hlavního města a obrovskýmContinue reading