Vyjasnění k petici za zachování parku u školky

Vážená paní ředitelko, vážený pane starosto, dovolte nám velice Vám poděkovat za to, že jste projekt dostavby Mateřské školy upravili. Díky této změně  se podařilo dětem zachovat nádherný park – místo, kde jsou spokojené a kde si mohou hrát. Dovolte nám vyjádřit se také k Vámi uvedeným tvrzením ohledně dostavby MŠ a naší petici. Konkrétní podoba projektu –Continue reading

Vyjádření města k petici

Před necelým týdnem jsme obdrželi vyjádření města k petici za záchranu parku ve školce. Pan starosta odkazuje na zářijové zastupitelstvo, které se k petici vyjádří. Paní ředitelka školky se vyjadřuje zevrubněji. Opravdu nás ale překvapil její názor, že původní řešení, které zabíralo polovinu parku pro parkoviště a příjezdovou komunikaci, bylo bezpečnějí než nový návrh. Posuďte sami, důležitou částContinue reading

Finální návrh

V pondělí jsem byl na Městském úřadě a zjišťoval stav postupu k zachování parku. V současné době je zpracována projektantem akce dokumentace k vedení přístupové cesty mimo park a rozšíření parkovacích míst v místě současného travnatého pásu vedle parku. Návrh vyvolá drobné úpravy na stávajících objektech – přesun sociálky o 3–4 m a zřízení opěrné zídky podél východní strany budované parkovací plochy. Tento návrhContinue reading

Jak se vyvíjí náš boj za záchranu parku MŠ

14/5  Vznikla e-petice za záchranu parku, další dny a týdny oslovujeme rodiče a jednáme opakovaně se starostou. Také telefonujeme IROPu, oslovujeme Franka Bolda, žádáme stavební úřad o informace ze stavebního spisu… https://e-petice.cz/petitions/nechceme-dalsi-budovu-skolky-v-parku-.html 31/5  Máme téměř 200 podpisů a písemný příslib od starosty, že změna stavby před dokončením bude zařazena jako bod jednání na dalším jednání zastupitelstva, tj. 19/6/2017. Dále starostaContinue reading

Proč město zhoršuje dopravu a ničí současnou školku, když existují jiné možnosti

Argumentem města, proč opět dostavujeme v areálu současné školky je, že nebylo možné stavět jinde. Město prověřovalo jiné možnosti. A to hned několik let! Kapacitu MŠ řeší dle svých slov intenzivně již od roku 2014. Prověřovala se mj. lokalita na Jenečku (dnešní „Parkuj u letiště“), či stavba kontejnerové školky v Zámeckém parku. (Podle slov pana starosty „byl tento návrh zamítnut, protožeContinue reading

Boj o záchranu parku v mateřské škole Hostivice

Našemu městu se podařilo získat dotaci na výstavbu nové Mateřské školy. Tuto iniciativu města velice vítáme. Současná budova MŠ má kapacitu 225 dětí, které mají k dispozici zahradu a krásný park, kde tráví odpolení čas mezi stromy, ve stínu, se spoustou herních prvků a velkým pískovištěm (viz foto). Nyní na tomto místě projekt počítá s novou budovu pro 75Continue reading