Postřehy z první debaty

Dne 17.10.2017 uspořádalo naše neformální sdružení občanů Hostivice HOme debatu na téma Posilovna v zámecké zahradě.

Debaty se zúčastnilo 25 občanů včetně několika zastupitelů. Na úvod byl přítomen místostarosta města.

Nejdříve proběhla prezentace s historií zahrady, rozborem její polohy ve středu města, návaznosti na okolí a aktivity a s výhledem nutnosti řešit zámeckou zahradu v rámci celkové koncepce veřejných prostranství města, ať už sportovních či relaxačních.

Prezentace poukázala na nevhodnost umístění sportoviště doprostřed zámecké zahrady (která dnes slouží spíše jako volnočasová louka) a na to, že navrhovaná posilovna je určena osobám starším 14 let. Venkovní posilovna je vítaný záměr, problematické je její plánované umístění. Posilovna by mohla vhodně doplnila hřiště v areálu školy. Školní hřiště by se měla zpřístupnit veřejnosti.

Vyjádření místostarosty:

Prostranství zahrady je vyprahlé kvůli navážkám pod travním porostem, stromům se špatně daří, proto město plánuje spíše sportovní využití prostoru a keřovou výsadbu.

Následovala debata s těmito postřehy:

Navrhovaná posilovna není určena pro školní děti, které tam s družinou školy tráví většinu času venku.

Navrhovaná posilovna je pro organizované cvičení, které má jasný řád a návod, jak cvičit. Děti, které vyběhnout z řádu školy, potřebují vydechnout, proběhnout se, hrát si.

Navrhovaná posilovna je příliš v těsném kontaktu s Rákosníčkovým hřištěm pro nejmenší. Může docházet ke konfliktům se staršími dětmi.

Prvky navrhované posilovny jsou velmi blízko sebe, při větším počtu sportujících může docházet k úrazům. Děti nebudou dodržovat předepsanou vzdálenost od cvičícího. Případné cvičení dětí by vyžadovalo dozor, děti však tímto způsobem posilovat nepotřebují.

Obava, že pokud dojde v budoucnosti v posilovně k úrazu, bude na posilovnu dětem vstup zakázán. Což je nejen další zákaz pro děti, ale i nápor na vedení družin.

Posilovna by měla být umístěna v místech, kde se sportuje, běhá, jezdí na kole.

Posilovna v zámecké zahradě bude sloužit jako prolézačka a pro vysedávání větších dětí, protože ty nemají jiné místo k setkávání. Nebude však využívána ke svému účelu tj. k aktivnímu sportování – posilování.

Z debaty vyplynulo(a bylo odhlasováno), že všichni přítomní by chtěli v zámecké zahradě volnočasový oddechový park s volně rozmístěnými herními prvky, které budou jednoduché, přírodní, univerzální pro všechny generace. Takové místo Hostivice v současnosti nemá, někteří občané jezdí na víkend raději do Prahy, kde byla taková místa v posledních letech realizována.

Zámecká zahrada by měla být doplněna vodními a stínicími prvky pro příjemnější pobyt hlavně v letních měsících. Alespoň lokálně řešit likvidaci navážky a osazení několika stromů v kvalitní zemině.

Školní hřiště by měla být v určitém režimu zpřístupněna veřejnosti. Hřiště jsou pod stálým dozorem kamer a velkého provozu lidí kolem. Na noc by hřiště mohla zkontrolovat a uzamknout městská policie při pravidelné obhlídce města.

 

Za HOme jsme připravili řadu kvalitních příkladů z České republiky či zahraničí. Velký ohlas měl městský park ve Zlíně, park na Hládkově v Praze či park na bývalém kolejišti v Berlíně.

Přítomní se shodli, že je nejdříve nutné vytvořit koncepční studii, která dá celému místu jasný řád a náplň. Studie musí být konzultována s občany.

Na závěr jsme se s občany shodli, že tyto postřehy z debaty zašleme přítomným zastupitelům, aby je podali jako podnět k jednání Rady města Hostivice.

Vyzvali jsme přítomné k podpisu petice za přesunutí posilovny ke sportovištím školy.

Námi navrhované umístění posilovny
Příklady zdařilých realizací

Anketa

Kam s workoutovým hřištěm?
  • Přidejte svoji odpověď

Máte ještě jiný nápad, kam umístit workoutové hřiště? Přidejte Váš návrh do ankety.
V anketě je možné vybrat i více odpovědí.

Leave a Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..