Výňatek z Programu rozvoje města Hostivice

Toto je první strategický bod Programu. Výborné, nezbývá než podepsat! Kolik z toho ale dnešní radnice udělala? Nebo alespoň začala?

 

11.3. Rozvojové oblasti města, 11.3.1. Prostředí města

Strategický cíl: 1.Posilování kvality městského prostoru, rozvoj lokálních center a zvyšování kvality životního prostředí

Priorita 1.1: Ovlivňování urbánního a architektonického charakteru

Plánované aktivity:

 • Vytvořeni architektonické a urbanistické koncepce města, zejména dostavby ulice ČSL armády a plochy mezi zámkem a ZŠ
 • Dotvoření a posílení významu Husova náměstí jako společenského, kulturního a komerčního centra města
 • Úprava Litovického náměstí
 • Podpořeni diferencovaného rozvoje lokálních center v oblasti Litovic, Jenečku a Břví jako center komunikace a integrace pro místní obyvatelstvo a posílení jejich městských funkcí a atraktivity pro bydlení
 • Posílení propojení jednotlivých častí města
 • Vytvoření podmínek pro vznik klidové a relaxační zóny od Husova náměstí směrem k rybníkům a zázemí města
 • Vznik a posílení funkce izolačních pásů zeleně v okolí Hostivice, zejména mezi obytnou části Hostivice a letištěm, silnici R6 a komerčními plochami
 • Použití architektonických a přírodních prvků, které vylepší dojmy návštěvníků města přijíždějící do Hostivice směrem od Prahy
 • Zamezeni živelnému, nekoordinovanému rozpínáni města do volné krajiny
 • Vymístění aktivit s negativním vlivem na obytná území do komerčních zón
 • Transformace brownfieldů
 • Snížení dopravní zátěže regulací nákladní dopravy
 • Využití Litovické tvrze pro společenské, případně relaxační prostory obyvatel a návštěvníků
 • Připravit koncepci budoucího využití prostoru přestavbové plochy „Hájek“
 • Iniciovat realizaci komplexních pozemkových úprav (ve spolupráci s vlastníky)
 • Ve spolupráci s klíčovými vlastníky hledat cesty k naplnění strategických cílů města a to zejména těch, kde plánované aktivity vyžadují vytvoření územní rezervy a město nedisponuje potřebnými pozemky

2 Replies to “Výňatek z Programu rozvoje města Hostivice”

 1. Richard Kureš3.7.2017 at 10:15Reply

  Součástí plánu rozvoje je i pravidelná aktualizace a vyhodnocení předchozího období. Žádné vyhodnocení se zatím nekonalo, ač bylo některými občany i zastupiteli požadováno.

  1. Tomáš Koňařík3.7.2017 at 11:07Reply

   Původní dokument je tuším z roku 2013, proběhla jedna aktualizace v roce 2015. Nicméně velká většina analytických údajů aktualizovaná není. Dvouletý cyklus aktualizace mi připadá únosný, ale očekával bych zevrubnější přístup.
   Hlavní změnou v aktualizaci 2015 myslím byla “Podpora rozšíření sportovního areálu Břve” (str. 66).

Leave a Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..