Hřiště pro mládež v Hostivici

V Hostivici chybí možnost volného sportovního vyžití pro děti školního věku, tedy věkové skupiny, u které sport a aktivní pohyb venku bojuje s televizí a počítačovými hrami. Níže uvádíme tři hřiště na území Hostivice, která by měla sloužit našim dětem, ale z různých důvodů je jejich využití omezené, spolu s navrhovaným řešením.

Sbíráme podpisy pro Sdružení nezávislých kandidátů HOme

Můžete nás potkat na ulici, nebo zazvoníme u vás doma – potřebujeme totiž sehnat asi 800 podpisů, které nám umožní kandidovat do komunálních voleb. Ze zákona totiž musí všechna sdružení nezávislých kandidátů sesbírat podporu 7 % oprávněných voličů obce. A je vždycky lepší mít podpisů trochu víc 😉 Podpis pod petici (tak se podpisový arch musí jmenovat) k ničemu nezavazuje, jenom nám umožní kandidovat. Volit pak můžete kohokoli a podobnou petici můžete také podepsat komukoli dalšímu.

Kdybyste nás nepotkali , jak sbíráme podpisy v ulicích, můžete petici podepsat v Jarmarku na náměstí

A kdybyste nám chtěli se sbíráním podpisů pomoci, můžete si stáhnout formulář. Jediné tři parametry nutné k platnému podpisu jsou státní příslušnost v zemích EU, trvalé bydliště v Hostivici a věk 18 plus. Moc díky za pomoc!

Zástavba do polí za rybníkem a výrobní hala v centru města aneb změna územního plánu č.4

Hostivice má ve svém centru zaniklé nebo ještě fungující výrobní haly a sklady, jako např. továrna DFI, služba „Parkuj u letiště“. Na místo vymístění těchto ploch z centra města a umožnění kvalitní bytové zástavby se službami a občanskou vybaveností vkládá tato změna ÚP do centra (na ploše mezi zástavbou Jenečku a Parkuj u letiště) další možnou “nerušící komerci”. To může znamenat i novou výrobníCelý článek

Zámecká posilovna — shrnutí

Protože posilovna už stojí, připravili jsme pro vás shrnutí celého našeho snažení: ∙ Na zasedání zastupitelstva města dne 11. září 2017 se občané poprvé dozvěděli, že město chce doprostřed zámecké zahrady postavit venkovní posilovnu tak, že se významně rozšíří stávající posilovací prvky. ∙ Na zastupitelstvu se také mohli dozvědět, že město má na zámeckou zahradu zpracovanouCelý článek

Postřehy z první debaty

Dne 17.10.2017 uspořádalo naše neformální sdružení občanů Hostivice HOme debatu na téma Posilovna v zámecké zahradě. Debaty se zúčastnilo 25 občanů včetně několika zastupitelů. Na úvod byl přítomen místostarosta města. Nejdříve proběhla prezentace s historií zahrady, rozborem její polohy ve středu města, návaznosti na okolí a aktivity a s výhledem nutnosti řešit zámeckou zahradu v rámci celkové koncepce veřejných prostranství města,Celý článek

Dojmy z první CYKLO vyjížďky (upraveno)

Dojmy z první CYKLO vyjížďky V sobotu 16. září poprchávalo, bylo chladno a nevlídno. Přesto se našlo deset stateč­ných (děti nepočítaje), kteří přijeli na naši první cyklo vyjížď­ku, která vedla po historic­kých centrech města. Zjišťovali jsme, kudy bezpečně jezdit na kole po městě, kde co překáží nebo chybí. Porovnávali jsme stav zástavby s navrhovanými změnami územního plánu. A vše jsme si zapsaliCelý článek

Smlouva na příspěvek na územní plán

Na červnovém zastupitelstvu bylo odsouhlaseno šest smluv na příspěvek na zpracování územního plánu, na zářijovém zastupitelstvu k tomu přibyly další dvě. K čemu se ale město vlastně zavazuje? To ale znamená, že jedinou koncepcí a strategií rozvoje města jsou soukromé zájmy investorů, kteří si takto předplatili loajalitu města. 31.000,– Kč za hektar pozemku. A ještě tím zavázali zastupitelstva vzešláCelý článek

Vyjasnění k petici za zachování parku u školky

Vážená paní ředitelko, vážený pane starosto, dovolte nám velice Vám poděkovat za to, že jste projekt dostavby Mateřské školy upravili. Díky této změně se podařilo dětem zachovat nádherný park – místo, kde jsou spokojené a kde si mohou hrát. Dovolte nám vyjádřit se také k Vámi uvedeným tvrzením ohledně dostavby MŠ a naší petici. Konkrétní podoba projektu –Celý článek

Poznámky k článku pana Ratha „Ke změně územního plánu“

Pan Rath se v Hostivickém měsíčníku opět vyslovil pro zástavbu Břve. Opět mi to nedalo a musel jsem okomentovat některé jeho výroky. Pole v okolí Břvů nejsou z biologického hlediska téměř bezcenná. Naopak jde většinou o půdu zařazenou do první bonitní třídy. Je to tedy nejlepší půda, kterou vůbec máme. Extenzivní pěstování řepky olejné je důsledkem zavedení povinného procenta biopalivCelý článek

Posilovna v zámecké zahradě

Na zasedání zastupitelstva 11. 9. 2017 bylo schváleno přijetí daru od firmy HÖDLMAYR Logistics Czech Republic a.s ve výši cca 250 000,- Kč. Tyto peníze město utratí za workoutové (posilovací) hřiště. Tato hřiště jsou v poslední době velmi oblíbená. Většinou se staví v blízkosti sportovišť nebo podél běžeckých stezek. V okolí například na Ladronce nebo v lesoparku Řepy. V Hostivici však tutoCelý článek

Kde jste patníky?

Co si člověk vybaví, když se řekne “Břve”? Přemýšlím a vybavím si rybník, hráz, na jejíž koruně vede silnice oddělená od rybníka patníky. Uprostřed hráze stojí výrazný kruhový objekt. Vzpomenu si také na historické obrázky, na kterých je vidět rybník plný koupajících se lidí. A nakonec na novodobý sportovní areál Břve, v tuto chvíli částečně nefunkční (léto 2017). ZkusímCelý článek

Reakce na článek Změna ÚP od Dr. Ratha

V posledním čísle Měsíčníku vyšel na str. 24 článek Dr. Ratha o změnách územního plánu v Hostivici. Sepsal jsem reakci, která by měla vyjít v zářijovém čísle:   Nedá mi to nereagovat na článek uveřejněný v minulém čísle Měsíčníku. Protože nelze text přímo porovnávat, uvedu vždy citaci z článku a následně svoji reakci. Volené orgány jsou vystaveny (…) nezájmu většiny obyvatel, kteříCelý článek

Vyjádření města k petici

Před necelým týdnem jsme obdrželi vyjádření města k petici za záchranu parku ve školce. Pan starosta odkazuje na zářijové zastupitelstvo, které se k petici vyjádří. Paní ředitelka školky se vyjadřuje zevrubněji. Opravdu nás ale překvapil její názor, že původní řešení, které zabíralo polovinu parku pro parkoviště a příjezdovou komunikaci, bylo bezpečnějí než nový návrh. Posuďte sami, důležitou částCelý článek

Kdo chce stavět na Břvích — Litov a.s.

Druhou částí pokračujeme v medajlonech firem, které se již dlouhou dobu snaží o rozsáhlou zástavbu Břve. Tentokrát se zaměříme na společnost Litov a.s., která chce pro výstavbu změnit cca 17 hektarů těsně při hranici s Prahou. Všechny analýzy jsou z veřejných zdrojů. Litov, a.s. existuje od roku 2007, jako společnost dvou akcionářů se stejnými právy (50:50 disponibilních hlasů). Akcionáři jsouCelý článek

Kdo chce stavět na Břvích — CDKK B.R.V.E. a.s.

Návrh zadání hostivického územního plánu počítá s rozsáhlým zastavováním polí v okolí Břví. Rádi bychom vám představili některé investory, kteří žádají o změnu na zastavitelné území. Jako první se dotkneme CDKK B.R.V.E. a.s., která chce na Břvích zastavět cca 39 hektarů. Tato společnost ve výpisu z obchodního rejstříku (OR) neuvádí akcionáře. Akcie 10 ks jsou v listinné podobě buď v centrálním depozitáři aneboCelý článek

Finální návrh

V pondělí jsem byl na Městském úřadě a zjišťoval stav postupu k zachování parku. V současné době je zpracována projektantem akce dokumentace k vedení přístupové cesty mimo park a rozšíření parkovacích míst v místě současného travnatého pásu vedle parku. Návrh vyvolá drobné úpravy na stávajících objektech – přesun sociálky o 3–4 m a zřízení opěrné zídky podél východní strany budované parkovací plochy. Tento návrhCelý článek

Jak se vyvíjí náš boj za záchranu parku MŠ

14/5 Vznikla e-petice za záchranu parku, další dny a týdny oslovujeme rodiče a jednáme opakovaně se starostou. Také telefonujeme IROPu, oslovujeme Franka Bolda, žádáme stavební úřad o informace ze stavebního spisu… https://e-petice.cz/petitions/nechceme-dalsi-budovu-skolky-v-parku-.html 31/5 Máme téměř 200 podpisů a písemný příslib od starosty, že změna stavby před dokončením bude zařazena jako bod jednání na dalším jednání zastupitelstva, tj. 19/6/2017. Dále starostaCelý článek

Proč město zhoršuje dopravu a ničí současnou školku, když existují jiné možnosti

Argumentem města, proč opět dostavujeme v areálu současné školky je, že nebylo možné stavět jinde. Město prověřovalo jiné možnosti. A to hned několik let! Kapacitu MŠ řeší dle svých slov intenzivně již od roku 2014. Prověřovala se mj. lokalita na Jenečku (dnešní „Parkuj u letiště“), či stavba kontejnerové školky v Zámeckém parku. (Podle slov pana starosty „byl tento návrh zamítnut, protožeCelý článek

Boj o záchranu parku v mateřské škole Hostivice

Našemu městu se podařilo získat dotaci na výstavbu nové Mateřské školy. Tuto iniciativu města velice vítáme. Současná budova MŠ má kapacitu 225 dětí, které mají k dispozici zahradu a krásný park, kde tráví odpolení čas mezi stromy, ve stínu, se spoustou herních prvků a velkým pískovištěm (viz foto). Nyní na tomto místě projekt počítá s novou budovu pro 75Celý článek

Připomínky k návrhu zadání ÚP

Do pátku 7. července bylo nutné podat připomínky k návrhu zadání územního plánu. Děkujeme všem, kdo se přidali se svými připomínkami. Dále publikujeme některé naše připomínky. Se zásadní připomínkou přišla Vlaďka Kirschner: Dle §47 Stavebního zákona má zadání územního plánu stanovit „hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu“. V Zadání územního plánu Hostivice ale zcela chybí jakákoliCelý článek

Připomínky k návrhu zadání změny č. 4 ÚP Hostivice

Před více než rokem jsme připomínkovali některé záměry změny č. 4 ÚP Hostivice. Věc: Připomínky k návrhu zadání změny č. 4 územního plánu Hostivice Na základě veřejné vyhlášky Městského úřadu Hostivice o projednání návrhu zadání změny č 4. územního plánu obce Hostivice z 3. března 2016 a podle § 47 odst. 2 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále SZ) podávám k návrhu zadání změny č. 4Celý článek

Výňatek z Programu rozvoje města Hostivice

Toto je první strategický bod Programu. Výborné, nezbývá než podepsat! Kolik z toho ale dnešní radnice udělala? Nebo alespoň začala?   11.3. Rozvojové oblasti města, 11.3.1. Prostředí města Strategický cíl: 1.Posilování kvality městského prostoru, rozvoj lokálních center a zvyšování kvality životního prostředí Priorita 1.1: Ovlivňování urbánního a architektonického charakteru Plánované aktivity: Vytvořeni architektonické a urbanistické koncepce města, zejména dostavbyCelý článek

Naše město nevzkvétá

Tímto textem jsme před destei lety poprvé vstoupili do diskuse o hostivické budoucnosti. Je smutné, že dlouhodobé koncepční uvažování o městě je stále v nedohlednu…   Vážení zastupitelé a vedení města Hostivice, vážení spoluobčané, naše město nevzkvétá Doba, kdy Hostivice byla příjemným sídlem venkovského charakteru, je dávno pryč a nikdy se již nevrátí. Se svou polohou v blízkosti hlavního města a obrovskýmCelý článek

Odpověď panu Kučerovi

Text je odpovědí na dotaz pana Kučery, kdo stojí za výzvami k urbanistické soutěži, které byly publikovány v Hostivickém měsíčníku, a jak to dopadlo s anketou, které nefungoval odkaz.   Vážený pane Kučero, Moc se omlouváme za to, že odkaz na anketu, který byl připojený pod naší výzvou, je nefunkční. Zjistili jsme to ještě před distribucí minulého čísla. OkamžitěCelý článek